Creality CR-30 3D PrintMill Infinite-Z

1.125,00 

Kada se štampaju 3D elementi zagrijana traka napreduje, a djelovi se odvajaju od ploče i padaju u kantu. Nema više stalnog vađenja komada sa zagrijanog stola i ponovnog pokretanja procesa štampanja.

Može da štampa izuzetno dugačke 3D modele. Naginjanjem stola za 45 stepeni, poleđina odštampanog predmeta napreduje van 3D štampača – dok se prednji deo još uvijek štampa unutar štampača.

Category: