3D štampa + 3D modelovanje

Kompletna obuka za tehnologiju 3D štampe!
Tokom intenzivne individualne obuke imaćete priliku da obrađujete alate i tehnike za trodimenzionalno modelovanje, renderovanje i animaciju u Rhinoceros 3D CAD softveru. Pored toga, naučićete da podešavate 3D štampač, da ga puštate u rad kao i da ga održavate na pravi način.
Obuku vode naši predavači sa dugogodišnjim iskustvom u oblasti 3D modelovanja i štampe. Savladajte vještinu 3D modelovanja i 3D štampe i budite potpuno samostalni u primjeni 3D tehnologije!

Cijena ove sveobuhvatne individualne obuke iznosi 1.200€.

Program obuke

 • Uopšteno predavanje o 3D modeliranju sa akcentom na primjeni u 3D štampi
 • Koordinatni sistem – modeliranje u 2D i 3D prostoru
 • Rhino3D – uopšteno o programu i njegovim mogućnostima
 • Primjeri
 • Rhino3D – traka sa alatima
 • Rhino3D – alati i komandna traka
 • Rhino3D – primjeri / vježbe
 • Rhino3D – layeri
 • Rhino3D – viewports
 • Rhino3D – primjeri / vježbe
 • Rhino3D – crtanje 2D – osnovni oblici
 • Rhino3D – primjeri / vježbe
 • Rhino3D – crtanje 2D – napredni oblici
 • Rhino3D – primjeri / vježbe
 • Rhino3D – crtanje 2D kompleksni oblici

 • Rhino3D – primjeri / vježbe

 • Rhino3D – crtanje 3D uvod – pravilna geometrija – organsko modeliranje
 • Rhino3D – primjeri / vježbe
 • Rhino3D – crtanje 3D – osnovni nivo

 • Rhino3D – primjeri / vježbe

 • Rhino3D – crtanje 3D – napredni nivo

 • Rhino3D – primjeri / vježbe

 • Rhino3D – crtanje 3D – kompleksni oblici

 • Rhino3D – primjeri / vježbe

 • Rhino3D – crtanje 3D – teksturisanje i rad sa svijetlima

 • Rhino3D – primjeri / vježbe

 • Uvod u 3D štampu (vrste i načini štampe, primjena)

 • Materijali

 • Program Cura – priprema modela za štampu

 • G code, kontrole/alati

 • Priprema 3D stampača i štampa

 • SLA štampa
 • Program 3Dsprint
 • Priprema modela za štampu
 • Priprema štampača i materijala za štampu i štampa
Cart